Stratégia

Küldetésünk


Az ökológiai mezőgazdaság fejlesztéséért és szélesebb körű megismertetéséért dolgozunk, a tudomány, a szaktanácsadás és az ismeretterjesztés eszközeivel. Célunk az egészséges élelmiszer-termelés és -fogyasztás előmozdítása, természeti erőforrásaink védelmével párosítva.

Olyan kutatási és innovációs feladatokon dolgozunk, melyek a gyakorlatban is alkalmazható eredményeket hoznak, és biztosítják az ökológiai gazdálkodás és élelmiszer-termelés hosszú távú versenyképességét. Hatékony, a kutatást és a gyakorlati gazdálkodást összekapcsoló, hálózatokat hoztunk létre, mely a termelőket is bevonja a kutatási prioritások meghatározásába.

Alapelveink


  • Hitelesség,

  • termelőkkel és a feldolgozókkal szoros együttműködésben végzett innováció,

  • gyakorlat-központú kutatás,

  • hatékony ismeretátadás.


Szakmai céljaink


  • Az ökológiai gazdálkodás fejlesztése hazai és nemzetközi kutatásokkal

  • Az ökológiai gazdálkodás hitelességének fokozása független tudományos eredményekkel

  • Az ökológiai gazdálkodás versenyképességének növelése

  • Minőségi szolgáltatások nyújtása a fenntartható agráriumért

  • Ismeretterjesztés, tényekre alapozott, hiteles tájékoztatás

  • Együttműködés és párbeszéd erősítése az ökológiai gazdálkodásban érintett köz- és magánszféra szereplői között
Fő tevékenységi területeink

Élvonalbeli kutatások

Kutatásaink olyan témákra összpontosítanak, melyek jelentős és újszerű eredményeket hozhatnak az ökológiai élelmiszer-termelés gyakorlata számára. Nemzetközi kutatási projektekben való részvételünk pedig lehetővé teszi, hogy bekapcsoljuk a hazai (öko)gazdákat is a határokat átívelő szakmai vérkeringésbe.

Részvételi on-farm kutatási hálózat

Az ÖMKi on-farm kutatási hálózat a hazai ökológiai gazdaságokban megvalósított innovatív kísérletek rendszere. Kialakítását 2012-ben kezdtük meg, és azóta is folyamatosan bővítjük. Az egész országot lefedő kutatási együttműködés főbb területei a szántóföldi gazdálkodás, a kertészet, a szőlészet és a méhészet. Életszerű helyzetekben kivitelezett, egyszerű kísérleteket állítunk be árutermelő gazdaságokban, illeszkedve a gazdálkodók által meghatározott termelési célokhoz. A kutatások, összetettségük miatt, nemcsak az ökogazdálkodás fellendítését szolgálják, hanem környezetünk védelmét és élelmiszer-fogyasztásunk egészségesebb alapokra helyezését is.

A hálózat szíve és lelke az együttműködés. Kísérleteink megvalósítása és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a gazdálkodók, a kutatók, a feldolgozók és a társadalom szélesebb rétegei között, hogy közösen tegyünk az egészséges és fenntartható jövő megteremtéséért!

Személyre szabott szolgáltatások

Ökológiai szaktanácsadásunkkal személyre szabottan támogatjuk a gazdálkodókat, míg kutatási szolgáltatásokkal cégeknek segítünk megvalósítani fejlesztési céljaikat. Átfogó fenntarthatósági értékelési módszerünkkel (SMART) pedig élelmiszeripari vállalatokat támogatunk az alapanyag-előállításuk környezeti, társadalmi és gazdasági teljesítményének jobb megismerésében és fenntarthatóbbá tételében.

Érdeklik a fenntartható, ökológiai módszerek? Tájékozódjon személyre szabott szolgáltatásainkról és lépjen kapcsolatba velünk: szolgáltatások

Ismeretmegosztás és érdekképviselet

A hiteles és pontos kommunikáció elengedhetetlen a kutatási eredmények szélesebb körű megismertetéséhez, gyakorlatba való átültetéséhez. Az ágazaton belüli információáramlást szakmai konferenciákkal, képzésekkel, műhelytalálkozókkal segítjük elő, ahol konkrét termesztés-technológiai kérdések mellett szakmapolitikai és érdekképviseleti témákat is reflektorfénybe helyezünk.
Célunk, hogy az ökológiai mezőgazdaságnak és a fenntartható élelmiszer-termelésnek a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi figyelmet biztosítsuk. Fontosnak tartjuk a gazdatársadalom és a nyilvánosság tényszerű tájékoztatását és megnyerését a környezettudatosság, a fenntartható mezőgazdálkodás és élelmiszer-fogyasztás érdekében. Szakpolitikai változást igyekszünk elérni a döntéshozókkal folytatott párbeszéddel, és az öko ágazat érdemi képviseletével különböző szakmai és döntés-előkészítő fórumokon.