Ökológiai Rendeletek

Az ökológiai gazdálkodást a következő rendeletek szabályozzák:

Az ökológiai gazdálkodást a következő rendeletek szabályozzák:

A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról

A Bizottság 1235/2008/EK rendelete ( 2008. december 8. ) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

A Bizottság 1267/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 6.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról

34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjérőlA bioméhészkedés jogszabályi előírásai

A fenti információk tájékoztató jellegűek. Az ökológiai gazdálkodás egyes résztémáival kapcsolatos különleges szabályozásokkal kapcsolatos információkért keressék a hazai ellenőrző szervezetek munkatársait:

HU-ÖKO-01: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (kapcsolat)

HU-ÖKO-02: Hungária Öko Garancia Kft. (kapcsolat)