CSAPATUNK

Dr. Drexler Dóra, ügyvezető
Okleveles növényorvos, PhD
Okleveles tájépítészmérnök

Mobil: +36 20 346 9120
dora.drexler@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

Egyetemi tanulmányaimat a volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen (ma Szent István Egyetem) végeztem, ahol 2004-ben szereztem tájépítészmérnöki diplomát tájtervezési és területfejlesztési szakirányon. Ezt követően a Technische Universität München Tájökológiai Tanszékén doktoráltam. 2010 decemberétől fél évig a svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (FiBL Svájc) munkatársa voltam, 2011-ben részt vettem az ÖMKi megalapításában, melynek 2011 júniusától vagyok az ügyvezetője. 2013-ban a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docensi címet adományozott számomra. 2015-ben Sárközy Péter emlékéremmel tüntettek ki. 2017-ben okleveles növényorvos diplomát szereztem a Szent István Egyetemen. Két kisgyermek édesanyja vagyok. Munkatársaim szerint a harmadik gyermekem az ÖMKi.

Botos Krisztina, projekt menedzser
Okleveles agrármérnök, közgazdász
Mobil: +36 20 321 5383
krisztina.botos@biokutatas.hu

Gyerekkori álmom volt, hogy szoros természetközelségben éljek. Eltökélt voltam, így már középiskolában erdész-technikusként végeztem, ahonnan egyenes út vezetett az agrármérnöki diplomámig. Racionális okokból ezután a Pénzügyi és Számviteli Főiskola számvitel szakán szereztem közgazdász diplomát. Szerencsésnek érzem magam, mert szakmai munkámat mindig kivételes, innovatív, nyitott környezetben végezhettem. Évekig dolgoztam együtt az ELTE és az MTA legkiválóbb kutatócsoportjaival, ahol hazai és nemzetközi projekteket koordináltam, illetve különböző területeken működő profit-orientált cégekkel, ahol kutatás-fejlesztési projektek menedzselésében szereztem tapasztalatot. Ez a fajta inspiráló, nyitott környezet is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben felismertem a fenntartható fejlődés, az átalakuló kisközösségek és nem utolsósorban az ökológiai gazdálkodás fontosságát. Tudatosan fordultam a környezettudatos életszemlélet felé, így nagy öröm, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnél a szakmai munkámat is ebben a szellemiségben folytathatom.
Az ÖMKi-nél a nemzetközi pályázatok, projektek menedzselése a fő feladatom és emellett részt veszek a szervezet HR- és pénzügyi feladatainak ellátásában is.

Haidekker Anna, 

Termékfejlesztési munkatárs

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Mobil: +36 20 296 3229

anna.haidekker@biokutatas.hu

A Budapesti Corvinus Egyetemen, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökként végeztem 2016-ban. Ez idő alatt volt szerencsém egy fél éves ERASMUS ösztöndíjban részt venni a németországi Justus-Liebig Egyetemen, ahol mégtöbbet tanulhattam az ökológiai gazdálkodásról és élelmiszer ágazatról. Ugyan nem gazdálkodó családból származom, már gyerekkoromban is érdekelt a termelés és abból a jó minőségű feldolgozott élelmiszer, termék előállítása. Az ÖMKI csapatának 2018 óta vagyok tagja, ahol termékfejlesztési munkatársként azon dolgozom, hogy a kutatásaink, termékpálya fejlesztés révén, kézzel foghatóvá váljanak, még a fogyasztók számára is.

Varga Korinna
Kommunikációs munkatárs
Okleveles agrármérnök
Mobil: +36 30 258 6436
korinna.varga@biokutatas.hu

Már a közvetlen családi környezetben is az ökológiai szemléletmód és természet szeretete nevelt, mely végig kísért a gimnáziumi évek alatt is. Azonban, mielőtt teljesen átadtam volna magam a bio és fenntartható mezőgazdálkodás szellemiségének, egy kisebb kitérővel 2012-
ben Kommunikáció- és médiatudomány szakon végeztem. Agrármérnöki végzettségemet 2015-ben szereztem meg a Szent István Egyetemen angol tagozatosként. Tapasztalatszerzésben a hazai közösség által támogatott mezőgazdálkodás és egy féléves, Franciaországban eltöltött önkéntességem is segített. Látásmódom szélesítésének egyik meghatározó eleme volt a francia ökológiai körút, ahol országszerte több biogazdaság életébe is volt szerencsém belelátni és a gyakorlati munkával hozzájárulni a termeléshez.
Az ÖMKi-nél folytatott munkám egyik legkreatívabb mozzanata, hogy ötvözhetem a kommunikációt a biogazdálkodás eredményeinek népszerűsítése végett. A Kutatóintézet kommunikációjáért, média megjelenéséért és a nemzetközi projektek disszeminációjáért vagyok felelős.

Mészáros Dóra, projekt menedzser
Gazdasági agrármérnök, természetvédelmi mérnök
Mobil: +36 30 260 4418
dora.meszaros@biokutatas.hu

2003-ban szereztem diplomát a Szent István Egyetemen gazdasági agrármérnökként, majd közel tíz évet dolgoztam gazdasági területen. Ez idő alatt elvégeztem a Nyugat-magyarországi Egyetem természetvédelmi mérnök képzését. 2012 és 2016 között a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájának hallgatója voltam. Kutatómunkám során részt vettem az úgynevezett SMART (Sustainability Monitoring and Assessment RouTine) indikátorrendszer kidolgozásában, amely gazdaságok környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságát méri. Jelenleg az ÖMKi-nél 25%-os munkaidőben ennek a rendszernek a hazai bevezetésén dolgozom. Munkaidőm 75%-át 2017-től a FiBL Europe brüsszeli koordinációs iroda vezetésének szentelem.

Pék Anikó, Irodavezető

Mobil: +36 30 427 3647
aniko.pek@biokutatas.hu

Közgazdasági tanulmányaim után kommunikáció és művelődésszervező szakon diplomáztam. Több mint 10 éves irodavezetői gyakorlatom van, számtalan rendezvényt bonyolítottam le, élvezem a szervezés és rendszerezés minden lépését, emellett az emberekkel való együttműködés mindig élvezetessé teszi a munkámat.
Sok éve meghatározó része az életemnek a tudatosság, fenntarthatóság, ökológiai szemlélet, a mindennapjaimat is igyekszem ezen értékek alapján élni. Fontos számomra, hogy a munkahelyem alapeszméjét is magaménak érezzem, ezért dolgoztam pl. megújuló erőforrásokkal. Örülök, hogy az ÖMKI-nél belelátok – az eddig csupán fogyasztói oldalról megtapasztalt – mezőgazdaság mélyebb rétegeibe, és aktívan hozzájárulhatok az ökológia gazdálkodás szélesebb körű megismertetéséhez.

Kutatóink

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva, szántóföldi kutatási szakreferens
Okleveles agrármérnök, PhD
Mobil: +36 20 374 7472
eva.hunyadi@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

Növénytermesztő mérnök (GATE Szarvas, 1988), majd általános agrármérnök (DATE Debrecen, 1995) végzettséget szereztem és először a mezőgazdasági termelő ágazatban töltöttem csaknem tíz évet, elsősorban a növénytermesztés területén. Ezután az agrár-felsőoktatásban dolgoztam több mint 15 évig. Oktatási és kutatási területem egyaránt kötődött az ökológiai gazdálkodáshoz. 2002-ben szereztem PhD fokozatot a Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori iskola keretein belül. Az ÖMKi tudományos munkatársaként a szántóföldi növények on-farm kísérleti programjában a fehérjenövények ökológiai termesztés-technológiáival foglalkozom.

Földi Mihály, szántóföldi kutatási szakreferens
Okleveles kertészmérnök
Mobil: +36 20 975 7483
mihaly.foldi@biokutatas.hu

Publikáció

Organic Eprints

Kertésztanulóként köteleződtem el a bio iránt, amikor kezembe került Alwin Seifert „Kertészkedés mérgek nélkül” c. könyve. Majd később már fiatal kertészmérnökként, a híres biokertben (OMÉK, 1988) megismerkedtem Parádi Bandi bácsival – az egykori Biokultúra alapítóval – aki csatlakozásra szólított. Ekkor kezdődött a kapcsolatom Biokultúra mozgalommal, melynek felépítésében is részt vettem, szülőfalumban helyi csoportot is alapítottam. A biogazdálkodás kezdetben csak kiskerti hobbim volt, és alapvetően az önellátást szolgálta. Később a kárpótlás során a családom ismét földhasználó tulajdonos lett, kezdeményeztem a területek ökológiai művelésbe vonását. Szakmai továbbképzésemet is ennek szellemében igyekeztem megvalósítani, növényvédelmi szakmérnöki dolgozatomat a biológiai növényvédelemről írtam saját tapasztalataim felhasználásával. Későbbi munkám során alkalmam volt több évet eltölteni az ökológiai gazdálkodás különböző területein. A kilencvenes évek elejétől részt vettem a családi gazdaságunk működtetésében és emellett
munkát vállaltam a hazai ellenőrzésben, később pedig a szakmai közigazgatásban (ökológiai gazdálkodás felügyeletében) ahol köztisztviselőként a tagállami képviseletet láttam el. 2012 óta dolgozom az ÖMKi-nél, ahol elsősorban a gabona fajtateszteket irányítom.

Bár 2012-ben végeztem agrármérnökként a Ljubljanai Egyetemen, mégis Indiában, egy oktatási és kutatóközpont önkénteseként eltöltött egy év ébresztett rá, hogy mennyire nélkülözhetetlen eleme a Földünk megóvásában a helyben termesztett és fogyasztott bioélelmiszer. Éppen ezért tanulmányaimat azon a Maribori Egyetemen folytattam, ahol Szlovéniában egyedülálló módon Biogazdálkodás mesterképzést is indítanak. Különböző ösztöndíjak és nemzetközi projektek keretein belül olyan neves intézetekben szerezhettem további szakmai tapasztalatot, mint a szlovéniai Fenntartható Fejlődés Intézete, a dániai Aarhus Egyetem, az osztrák Arche Noah, vagy a magyarországi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Miután megismerkedtem az ÖMKi on-farm kutatásával és a lelkes és elkötelezett munkatársaival, nem volt kérdés, hogy 2016-ban itt kezdjem el a PhD kutatómunkámat, melynek témája a terepi spektrometria alkalmazása a kisgabonák minőségvizsgálatában. Hogy minél jobban megismerjem a magyarországi természetet és tájat, szabadidőmben az Országos Kéktúra turista mozgalomhoz csatlakozva is igyekszem bejárni az országot.

Kovács Tina, tudományos munkatárs, PhD hallgató
Okleveles agrármérnök
Mobil: +36 30 425 7164
tina.kovacs@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

Csáki Tamás, méhészeti kutatási szakreferens
Okleveles agrármérnök
Mobil: +36 20 381 7785
tamas.csaki@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

2009-ben a Szent István Egyetemen méhészeti és vadgazdálkodási szakirányon szereztem agrármérnöki diplomát. PhD munkám kutatási részét az Egyetem Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskolájában végeztem. Doktoranduszként a Vadvilág Megőrzési Intézet és a Madridi Állatorvosi Egyetem közreműködésével a hazai méhállomány méhegészségügyével foglalkozom, érintve a méhállomány szermaradvány mentes kezelési lehetőségeit is. Nagyon fontosnak tartom a mezőgazdasági kutatásban a működő gazdaságok bevonását, hogy az eredmények hiteles, gyakorlatban alkalmazható tapasztalatokat szolgáltassanak. 2013 januárjától az ÖMKi munkatársaként a méhészkedéssel kapcsolatos kutatási témákért és a méhészágazati közösség fejlesztéséért vagyok felelős.

Papp Orsolya, kertészeti kutatási szakreferens
Okleveles kertészmérnök
Mobil: +36 20 321 7014
orsolya.papp@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

2001-ben végeztem okleveles kertészmérnökként Budapesten, az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen. Az egyetem után pár évet botanikai kutatással töltöttem, mely időszakot fontos alapozásnak tartottam az ökológiai gazdálkodáshoz, hiszen a természetes ökológiai rendszereket tanulmányoztam. Majd’ három évig a Pangea Egyesület Breuer László Oktatóközpontját vezettem a Bakonyban (Pénzesgyőrben), ahol a hét hektáros vegyes öko bemutatókert vezetése, ápolása mellett erdei iskolai foglalkozásokat tartottam és biokertészeti tanfolyamokon oktattam. A somogyvámosi Krisna-völgyben az értékesítésre termelő biozöldség-termesztési üzemrészt vezettem és tanácsadó voltam az önellátásra termelő zöldség- és gyümölcstermesztési üzemrészek számára. Továbbá egy évig a Szeged-sziksóstói Zöldtanya öko zöldségkertészetét vezettem, mely részben közösségi kertként is funkcionált. Az ÖMKi-nél az ökológiai gyümölcs-, zöldség- és gyógynövénytermesztés szakreferenseként dolgozom, ennek keretében kutatást, oktatást és szaktanácsadást végzek.

Dezsény Zoltán, tudományos munkatárs
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Mobil: +36 20 394 7971
zoltan.dezseny@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

2009-ben szereztem környezetgazdálkodási agrármérnöki diplomát a Szent István Egyetemen. Féléves szakmai gyakorlatomat Erdélyben, a Pogány-havas Kistérségi Társulásnál töltöttem, szakdolgozatomban a hagyományos, tájfenntartó gazdálkodás lehetőségeit vizsgáltam a térségben a XXI. század kihívásai tükrében. Első munkahelyemen, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban az agrár-környezetgazdálkodási programmal kapcsolatos központi adminisztrációs feladatok ellátásában vettem részt. A 2010-2011-es évben Fulbright ösztöndíjasként a Kaliforniai Egyetem nemzetközi agrárfejlesztés mesterszakán folytattam elsősorban agroökológiával, fenntartható növénytermesztéssel és helyi élelmiszer-rendszerekkel kapcsolatos tanulmányokat. 2012-től dolgozom az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnél, ahol a közösség által támogatott mezőgazdasággal, rövid ellátási láncokkal és ehhez kapcsolódó pályázati munkákban veszek részt. Emellett családommal a Magosvölgy Ökogazdaságot vezetem a Nógrád megyei Terényben.

Dr. Donkó Ádám, szőlészeti kutatási szakreferens
Okleveles kertészmérnök, PhD
Mobil: +36 20 380 3711
adam.donko@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán végeztem okleveles kertészmérnökként, szőlészeti szakirányon, 2010-ben. Diplomatémám keretében különböző talajápolási módszerek összehasonlító vizsgálatát végeztük a Tokaji borvidéken. 2010-től a Kertészettudományi Doktori Iskolában folytattam tanulmányaimat. PhD kutatási témámban talajápolási kísérletek mellett a szőlő mikorrhiza-kapcsolatával foglalkoztam, négy borvidéken, hat különböző szőlőfajta, és eltérő termesztéstechnológiák esetén. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kötelékében az egyetemen megkezdett csapásirányon haladhatok tovább: munkánk során, hét borvidéken, sokfajú sörköz takarónövény-magkeverékek összehasonlító vizsgálatát végezzük.

Fehér Judit,  kutatási szakreferens
Okleveles biológus
Mobil: +36 70 703 5585 judit.feher@biokutatas.hu

2005-ben szereztem diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológus szakán. Bár szakmai életem első 6 évét immunológiai kutatásokkal töltöttem, mindig is fontos volt számomra a környezetvédelem és a fenntartható mezőgazdálkodás. Hogy mindezt a gyakorlatban is megvalósítsuk, 2010-ben a családommal vidékre költöztünk. Ott helyben és néhány külföldi tanulmányút során megismerkedtem az ehető növények végtelen változatosságával. 2011 óta gyűjtöm (és osztom meg) szűkebb és tágabb környezetemben a tájfajtákat, régi fajtákat, de nyitott vagyok olyan ehető növényfajok kipróbálására és honosítására is, amik Magyarországon még kevéssé ismertek. 2012-ben néhány barátommal létrehoztuk a Magház közösségi hálózatot, hogy a mezőgazdasági sokféleséget népszerűsítésük, elsősorban hobbikertészek körében. 2017 novembere óta dolgozom az ÖMKi-nél, a Farme’s Pride H2020-as projekt keretében, melynek fő célja az on-farm génmegőrzésben résztvevő különböző intézményi és civil szervezetek összekapcsolása és munkájuk hatékonyabbá tétele.

Kolláth Péter, Cseresznye on-farm projektfelelős
Okleveles kertészmérnök
Mobil: +36 20 934 5675
peter.kollath@biokutatas.hu

1974-ben fejeztem be tanulmányaimat a Kertészeti Egyetemen. Ezt követően aktívan képeztem magam és munka mellett három szakmérnöki diplomát szereztem. Üvegházi zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés, bogyósgyümölcs elit faiskola, szövetkezeti és kutatóintézeti gyakorlat után rövid ideig díszfaiskolák hivatalos felügyeletét láttam el. 1986 volt a nagy fordulat éve, amikor a Natura GT főmérnökeként részt vehettem az első, piacorientált biotermékeket előállító és értékesítő gazdasági vállalkozás termelésének szervezésében és a szaktanácsadásban. A Natura GT megszűnt, de maradt a biotermelés és tovább fejlődik Magyarországon. 1990 után az immár jogilag is szabályozott ökológiai termelés ellenőreként szolgáltam 11 évig itthon és külföldön. A sok utazás és a sajátunktól nagyon eltérő kultúrák megismerése által megtanultam mások tiszteletét és megbecsülését, de át kellett élnem a szülőföld és az otthon fogalmának felértékelődését is. Az elmúlt évtizedben szaktanácsadóként működtem az egyik legnagyobb európai ökotermék nagykereskedő cég megbízásából főleg külföldön, mint az ökológiai termelési módszerek és minőségbiztosítási rendszerek szakértője. Elégedett lehetek, hogy nyugdíjas éveimet családom körében töltöm, de időm egy részét változatlanul annak szentelve, amit szeretek, és amiben hiszek: az ökológiai termesztés fejlődésében és jövőjében.