Burgonya termesztési kísérletek

A burgonya a legnagyobb mennyiségben fogyasztott zöldségféle hazánkban. Annak ellenére, hogy a bioburgonya iránt is egyre növekszik a kereslet, a hazai termőterülete mindössze 70,5 hektár, ami a teljes burgonyatermő terület 16.412 hektárjából csak 0,43 %-ot foglal el (2016). Az ÖMKi bioburgonya programjának célja, hogy a termelőkkel, nemesítőkkel, felsőoktatási intézményekkel, ellenőrző és szakigazgatási szervezetekkel együttműködve feltárja a további térnyerést akadályozó okokat, és kísérleti eredményekkel, rendezvényekkel, kiadványokkal hozzájáruljon a hazai bioburgonya ágazat fejlődéséhez.

Minőségi öko alapélelmiszer

 • Bioburgonya kutatásainkkal a biotikus és abiotikus stressznek jobban ellenálló fajták kiválasztásán dolgozunk, hogy nagyobb biztonsággal és kevesebb ráfordítással termelhessenek a gazdák.

 • Fontosnak tartjuk a termelt burgonya felhasználhatóságát és élvezeti értékét is, melyet gasztronómiai partnereinkkel és fogyasztókkal értékelünk.

 • Bioburgonya kísérleteinkkel a szermaradvány-mentes, egészségesebb élelmiszer-termelést segítjük elő, és hozzájárulunk az önellátó gazdaságok fenntartható termeléséhez is.


Eredményeink, amikre büszkék vagyunk:

 • alapvető adatokat nyertünk a hazai öko burgonya-termesztésről (mindeddig nem állt rendelkezésre kísérleti adat),

 • meghatároztuk a hazai ökoburgonya termesztés legjellemzőbb minőségi és mennyiségi problémáit,

 • kiválasztottuk a kísérletekben részt vevő gazdaságok adottságaihoz leginkább illeszkedő, legjobb fajtákat,

 • együttműködési háló épült fel a termesztők és a burgonya terméklánc más szereplői között, a résztvevők közötti kommunikáció jelentősen javult és egy aktív öko burgonya-kutatási munkacsoport alakult ki,

 • a termesztők ismeretanyaga növekedett: az új adatok - a kutatóval együtt - „házhoz jöttek”

 • elkészült a Bioburgonya termesztéstechnológiai kiadvány,

 • a korai, fátyolfóliás burgonya-termesztés technológiája beépült egyes ökotermesztők gyakorlatába, illetve javult a már azt alkalmazóknál,

 • a rezisztens, hazai nemesítésű burgonyafajták általánosan ismertté váltak az ökotermesztők körében (és külföldön is),

 • a fogyasztókkal és séfekkel szervezett kóstolókon a fajták felhasználhatóságát és élvezeti értékét is felmértük,

 • vizsgáltuk az azadirachtin ökológiai rovarirtó hatóanyag alkalmazását, mely az eredmények alapján hazánkban is perspektivikus a burgonyabogár ellen.

 
 
 
 

Talaj-mikrobiológiai oltóanyagok hatásának vizsgálata ökológiai burgonya-termesztésben (2016-2018)

A burgonya on-farm kísérletekben részt vevő termelők számára fontos a helyes tápanyag-utánpótlás, a talaj termékenysége és az ezekkel összefüggő nagyobb terméseredmény. A talaj állapotához és élővilágához illeszkedő, helyesen megválasztott talaj-oltóanyag segítheti a tápanyagok feltáródását, közvetve pedig növelheti a termést, fokozhatja a növények ellenállóságát. Ezért 2016-tól kezdve kétféle, egyedi fejlesztésű mikrobiális oltóanyag-keverék hatását vizsgáljuk kisparcellás és on-farm beállításban, ökológiai gazdaságokban.

A vizsgálat célja megállapítani, hogy az oltóanyag keverékeknek van-e kimutatható hatása

 • a burgonya növekedésére, termésmennyiségére és minőségére;
 • a talaj alapvető fizikai-kémiai tulajdonságaira;
 • a talajban honos mikroorganizmusok kitenyészthető csíraszámának alakulására.

A kísérletben két különböző oltóanyag-keverék hatásait vizsgáljuk, melyek összesen háromféle baktérium és egy gomba törzsből állnak. Az egyik keveréket Prof. Dr. Biró Borbála a Biofector projekt tapasztalatai alapján állította össze (www.biofector.info), a másikat pedig Dr. Abod Éva, egykori posztdoktori ösztöndíjasunk (Sapientia Egyetem, Csíkszeredai Kar, Biomérnöki Tanszék) fejlesztette ki.

A kísérletekhez választott burgonyafajta a hazai nemesítésű Démon, mely az elmúlt évek fajtavizsgálataiban jó minőségi és mennyiségi eredményekkel szerepelt, és a termelők is szívesen termesztik.

A kisparcellás kísérletben részt vevő gazdaságok:

 • Háromkaptár Biokert, Tahitótfalu
 • SZIE GAK Kft., Babatvölgyi Biokert, Gödöllő

A tenyészidőszak során különböző méréseket végzünk az állományban: vizsgáljuk a növények fejlődési ütemét, klorofill-aktivitását, a betakarításkor pedig a termés mennyiségét, frakcióját, minőségét, keményítő-tartalmát. Fontos a többszöri talajmintavétel is, melyen keresztül figyelemmel kísérhetjük a talaj tápanyag-tartalmának, enzimaktivitásainak és a mikroba-csoportok csíraszám-értékének változásait.

Kapcsolódó nemzetközi projektek:

SolACE

Olvass bele kiadványainkba

Bioburgonya - Minőség a termesztés minden lépésében

Kutatási Összefoglaló 2014:

Korai burgonyafajták összehasonlító vizsgálata fátyolfóliás és anélküli termesztésben

Középkorai burgonyafajták vizsgálata ökológiai gazdaságokban

Kutatási Összefoglaló 2013:

Korai burgonyafajták összehasonlító vizsgálata fátyolfóliás és anélküli termesztésben

Középkorai burgonyafajták vizsgálata ökológiai gazdaságokban

Azadirachtin hatásának vizsgálata burgonyabogárra

Kutatási Összefoglaló 2012:
Burgonyafajták vizsgálata ökológiai gazdaságokban

 

Papp Orsolya

Kutatási szakreferens biokertészeti témákban

orsolya.papp (at) biokutatas.hu

          +36 20 321 7014